sản phẩm chi tiết

Thực phẩm S1

Gói cơ bản

3.000.000 ₫
3.000.000 ₫

Chức Năng:

 • Slide Banner.
 • Quản trị Banner.
 • Liên hệ đặt hàng
 • Giới thiệu , chính sách
 • Liên hệ
 • Quản lý tìm kiếm sản phẩm theo hashtag
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Tin tức
 • Giỏ hàng, tính bill
 • Chọn phương thức thanh toán COD hoặc chuyển khoản
 • Đăng nhập user
 • Quản lý user
 • Thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng
 • Thanh toán online ( momo, napas, visa)

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Duy trì vận hành năm tiếp theo 1 triệu 500:

 • Hosting lưu trữ 10GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Bảo vệ dữ liệu
 • Bảo mật tường lửa
 • Bảo hành kỹ thuật lỗi
 • Hỗ trợ training sử dụng website 1 năm 2 lần

Các gói khác

Gói cơ bản

3.000.000 ₫
3.000.000 ₫

Chức Năng:

 • Slide Banner.
 • Quản trị Banner.
 • Liên hệ đặt hàng
 • Giới thiệu , chính sách
 • Liên hệ
 • Quản lý tìm kiếm sản phẩm theo hashtag
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Tin tức
 • Giỏ hàng, tính bill
 • Chọn phương thức thanh toán COD hoặc chuyển khoản
 • Đăng nhập user
 • Quản lý user
 • Thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng
 • Thanh toán online ( momo, napas, visa)

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Duy trì vận hành năm tiếp theo 1 triệu 500:

 • Hosting lưu trữ 10GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Bảo vệ dữ liệu
 • Bảo mật tường lửa
 • Bảo hành kỹ thuật lỗi
 • Hỗ trợ training sử dụng website 1 năm 2 lần

Đặt hàng

Gói chuẩn

5.000.000 ₫
5.000.000 ₫

Chức Năng:

 • Slide Banner.
 • Quản trị Banner.
 • Liên hệ đặt hàng
 • Giới thiệu , chính sách
 • Liên hệ
 • Quản lý tìm kiếm sản phẩm theo hashtag
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Tin tức
 • Giỏ hàng, tính bill
 • Chọn phương thức thanh toán COD hoặc chuyển khoản
 • Đăng nhập user
 • Quản lý user
 • Thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng
 • Thanh toán online ( momo, napas, visa)

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Duy trì vận hành năm tiếp theo 2 triệu:

 • Hosting lưu trữ 20GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Bảo vệ dữ liệu
 • Bảo mật tường lửa
 • Bảo hành kỹ thuật lỗi
 • Hỗ trợ training sử dụng website 1 năm 2 lần

Đặt hàng

Liên hệ báo giá riêng

0 ₫
0 ₫

Chức Năng:

 • Slide Banner.
 • Quản trị Banner.
 • Liên hệ đặt hàng
 • Giới thiệu , chính sách
 • Liên hệ
 • Quản lý tìm kiếm sản phẩm theo hashtag
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Tin tức
 • Giỏ hàng, tính bill
 • Chọn phương thức thanh toán COD hoặc chuyển khoản
 • Đăng nhập user
 • Quản lý user
 • Thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng
 • Thanh toán online ( momo, napas, visa)

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Duy trì vận hành năm tiếp theo(báo giá riêng):

 • Server theo yêu cầu
 • Băng thông không giới hạn
 • Bảo vệ dữ liệu
 • Bảo mật tường lửa
 • Bảo hành kỹ thuật lỗi
 • Hỗ trợ training sử dụng website hằng năm

Đặt hàng

Đặt hàng

Tên gói

0.000 đ
Chat hỗ trợ
Chat ngay