sản phẩm chi tiết

Cafe | Nhà hàng | Tiệm bánh

Gói one page

2.000.000 ₫
2.000.000 ₫

Chức Năng:

 • One Banner.
 • Menu (đồ uống hoặc thức ăn)
 • Giới thiệu ngắn
 • Liên hệ
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Đặt bàn
 • Tin tức
 • Đội ngũ
 • Phản hồi của khách hàng
 • Đa Menu

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Các gói khác

Gói one page

2.000.000 ₫
2.000.000 ₫

Chức Năng:

 • One Banner.
 • Menu (đồ uống hoặc thức ăn)
 • Giới thiệu ngắn
 • Liên hệ
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Đặt bàn
 • Tin tức
 • Đội ngũ
 • Phản hồi của khách hàng
 • Đa Menu

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Đặt hàng

Gói chuẩn

3.500.000 ₫
3.500.000 ₫

Chức Năng:

 • One Banner.
 • Menu (đồ uống hoặc thức ăn)
 • Giới thiệu ngắn
 • Liên hệ
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Đặt bàn
 • Tin tức
 • Đội ngũ
 • Phản hồi của khách hàng
 • Đa Menu

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Đặt hàng

Gói chuyên nghiệp

4.500.000 ₫
4.500.000 ₫

Chức Năng:

 • One Banner.
 • Menu (đồ uống hoặc thức ăn)
 • Giới thiệu ngắn
 • Liên hệ
 • Sự kiện
 • Khuyến mãi
 • Đặt bàn
 • Tin tức
 • Đội ngũ
 • Phản hồi của khách hàng
 • Đa Menu

Hỗ trợ:

 • Chat online (fb, tawk.to)
 • Tự động nhận Email khi có liên hệ
 • Liên kết Gọi
 • Tích hợp công cụ thống kê google
 • Tư vấn miễn phí chiến lược quảng cáo
 • Hỗ trợ quảng cáo với chi phí thấp

Đặt hàng

Đặt hàng

Tên gói

0.000 đ
Chat hỗ trợ
Chat ngay